Konkurs

dla szkół

MOGĘ BYĆ to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych, który zachęca dziewczynki i chłopców do realizacji własnych marzeń
i pasji. Podkreśla potrzebę poszukiwania wzorców wśród niezwykłych kobiet, zaszczepia myślenie o przyszłości, motywuje do przełamywania stereotypów dotyczących płci oraz promuje równość.

Historie wybitnych kobiet prezentowanych w programie przekonują dzieci, że warto być sobą, wytyczać nowe ścieżki i sięgać po więcej!

Zapraszamy do odkrywania inspirujących wzorców i do udziału w konkursie!

Cele

Misją programu MOGĘ BYĆ jest angażowanie dzieci, przy wsparciu dorosłych, do poszukiwania i odkrywania własnych ideałów. Aktywizowanie najmłodszych do rozwijania zainteresowań i talentów oraz przygotowanie ich do pełnienia w przyszłości różnych ról społecznych
i zawodowych.

Długofalowym celem jest wyrównywanie szans dziewczynek i chłopców w dążeniu do realizacji swoich marzeń i aspiracji oraz w wyborze przyszłej drogi zawodowej.

Pokażmy dzieciom, że mogą być kim chcą